„Adatvédelmi irányelvek” változatai közötti eltérés

Innen: Wikimédia Magyarország
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
a (Wikipedia python library)
 
1. sor: 1. sor:
{{lang|hu=Adatvédelmi irányelvek|en=Privacy policy}}
+
{{szmsz}}
A Wikimédia Magyarország Egyesület (továbbiakban Egyesület) a legnagyobb mértékben tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. Ezt az '''adatvédelmi irányelvet''' önkénteseink, tagjaink és az elnökség tagjainak részére készítettük, hogy tudják, hogyan és hogyan nem használhatják az Ön személyes adatait. Az irányelvet időről időre megváltoztathatjuk, az ilyen változásokról azokat, akiknek az email-címét nyilvántartjuk, előre értesítjük. Az érintettek bármikor kérhetik adataik törlését.
+
Ezen irányelvek kizárólag a Wikimédia Magyarország Egyesület adatkezelési szabályzatát hivatottak összefoglalni.  
  
== Olvasók ==
+
A Wikimédia Magyarország Egyesületnek semmilyen közvetlen hozzáférése nincs a magyar, vagy bármely más nyelvű Wikimedia projektek olvasása, vagy szerkesztése során keletkezett adatokhoz.
Ezen weboldal olvasóinak és az Egyesület egyéb internetes szolgáltatásait használóknak az IP-címét az ilyen szolgáltatásoknál szokásos módon naplózzuk. A naplót csak statisztikák készítésére, műszaki hibák és betörési kísérletek elhárítására használjuk; a benne lévő adatokat csak akkor adjuk ki, ha törvény írja elő, vagy ha az szükséges az Egyesület vagy a felhasználók jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megvédéséhez, vagy a szolgáltatás zavartalan működésének biztosításához.
 
  
== Tagok ==
+
A Wikimedia projektek weboldalai, beleértve a magyar nyelvű Wikipédiát és társprojektjeit mind az amerikai (floridai) bejegyzésű, San Francisco-i székhelyű [[wmf:Home|Wikimedia Foundation Inc.]] kizárólagos tulajdonában állnak. Az ezeket kiszolgáló szerverek szintén kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak. Az ezek olvasása, vagy szerkesztése során keletkező adatok felhasználásáról és védelméről szóló irányelvek a Wikimedia Foundation honlapján, [[wmf:Privacy policy|itt érhetőek el]] (nem hivatalos magyar fordításban: [[wmf:Adatvédelmi irányelv|Adatvédelmi irányelv]]), valamint általánosságban az amerikai törvényi előírások vonatkoznak rájuk.
Az egyesületi tagok nevéhez és e-mail címéhez – amennyiben másként nem rendelkeznek – csak a többi tag fér hozzá, egyéb adataikhoz csak az elnökség és a felügyelőbizottság, illetve azok az általuk kijelölt tagok, akiknek a feladataik végzéséhez erre szüksége van.
 
  
== Adományozók ==
+
A Wikimédia Magyarország Egyesület saját működését ugyanakkor saját tulajdonú, magyarországi szerveréről biztosítja amihez saját honlappal is rendelkezik. Ezekre a mindenkori magyar előírások vonatkoznak. Ezeken az Egyesület kizárólag olyan adatokat gyűjt, kezel és tárol, ami kizárólag az Egyesület megfelelő működéséhez szükséges, illetve működése során keletkezik, vagy törvényben előírt kötelessége.
=== Személyes adatok ===
 
Az Egyesület a következő személyes adatokat tartja nyilván az adományozóiról: név, cím, telefonszám és e-mail cím. Az Egyesület soha nem fogja ezeket az adatokat az adományozó engedélye nélkül közzétenni, eladni, elcserélni vagy megosztani. Az Egyesület kizárólag a következő célokra fogja használni:
 
* adományokkal kapcsolatos nyugta és igazolás kiállítása;
 
* az adományozók adományainak megköszönése;
 
* az adományozók közelgő adománygyűjtésről és az Egyesület programjairól történő értesítése;
 
* belső elemzés és nyilvántartás;
 
* ezen irányelv megváltozásáról az adományozók értesítése.
 
  
A megfelelően anonimizált információkat promóciós és adománygyűjtési célokra felhasználjuk. Az adományozóknak lehetőségük van az adományukat nyilvánosan összekötni a nevükkel; amennyiben nem jelzik ez iránti igényüket, az adományt titkosan kezeljük.
+
== Személyes adatok ==
  
=== Pénzügyi adatok ===
+
A személyes adatokhoz (e-mail cím, név, telefonszám, stb.) csak az arra jogosult önkéntesek, egyesületi tisztségviselők, vagy alkalmazottak férhetnek hozzá. Ezeket kizárólag a [[nem publikus adatok kezelésére vonatkozó irányelvek]] mentén kezelhetik, hacsak az adott személy nem hozza őket maga nyilvánosságra az Egyesülettel összefüggésben.
A pénzügyi adatokhoz, mint például az átutaló bankszámlaszáma, kizárólag az egyesület azon tisztségviselőinek van hozzáférése, akiknek ezeket az adatokat fel kell dolgozniuk. Semmilyen ilyen adatot nem adunk ki más személynek, szervezetnek vagy csoportnak, akiknek nem kell hozzáférniük ezen adatokhoz.
 
  
Az Egyesület kizárólag olyan internetes fizetéslebonyolító szolgálatokat használ, amelyek biztonsága felől nem lehet kétség. Az ilyen fizetéslebonyolító szolgáltatásnak megküldött adatokhoz (mint például bankkártyaszám) az Egyesület nem fér hozzá.
+
==Információ átadása harmadik félnek==
  
== Kapcsolatfelvétel ==
+
A Wikimédia Magyarország Egyesület nem ad át és nem ad el harmadik fél számára személyes adatokat, mint például e-mail címeket, kivéve ha az adott személy hozzájárul, vagy ha az Egyesületet törvény vagy bírósági felszólítás kötelezi az adatok átadására, vagy ha az feltétlenül szükséges az Egyesület vagy a felhasználók jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megvédéséhez, vagy a szolgáltatás zavartalan működésének biztosításához.
Amennyiben kérdése van az adatvédelmi irányelvvel kapcsolatban, vagy szeretne leiratkozni e-mailes és postai címjegyzékünkből, [[Elérhetőség|az itt leírt módokon tud elérni minket]].
+
 
 +
Amikor törvény, vagy bírósági felszólítás kötelezi ilyen információ átadására az Egyesület megpróbálja, amikor lehetséges, értesíteni az érintett személyt, vagy személyeket, kivéve ha az ilyen értesítést egy vonatkozó törvény megtiltja.
 +
 
 +
==Az adatok biztonsága==
 +
 
 +
A Wikimédia Magyarország Egyesület nem vállal garanciát arra, hogy megvédi az általa tárolt adatokat a jogosulatlan hozzáférés ellen, ugyanakkor minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy ennek a kockázatát minimalizálja. Amennyiben ilyen történne, haladéktalanul megteszi a megfelelő jogi és egyéb szükséges lépéseket.
 +
 
 +
==Egyesületi weboldal, E-mail, levelezőlisták és IRC==
 +
 
 +
=== Egyesületi weboldal ===
 +
 
 +
Az Egyesület weboldala (www.wikimedia.hu) olvasóinak és az egyéb internetes szolgáltatásait használóknak az IP-címét az ilyen szolgáltatásoknál szokásos módon naplózza. A naplót az Egyesület csak statisztikák készítésére, műszaki hibák és betörési kísérletek elhárítására használja. A benne lévő adatokat csak akkor adja ki, ha törvény írja elő, vagy ha az szükséges az Egyesület vagy a felhasználók jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megvédéséhez, vagy a szolgáltatás zavartalan működésének biztosításához.
 +
 
 +
===E-mail===
 +
Az egyesületi tagok e-mail címéhez – amennyiben másként nem rendelkeznek – csak a többi tag fér hozzá, egyéb adataikhoz csak az elnökség és a felügyelőbizottság, illetve azok az általuk kijelölt tagok, vagy alkalmazottak, akiknek a feladataik végzéséhez erre szüksége van.
 +
 
 +
Az „info”, a „permissions” és a „wm-hu” előtagú egyesületi e-mailcímekre küldött levelek automatikusan bekerülnek a Wikimedia Foundation önkéntesei által üzemeltetett [[m:OTRS|Open Ticket Request System]] (OTRS) nevű ügyfélszolgálati rendszerbe. Az ebbe bekerülő levelekre a Wikimedia Foundation mindenkor hatályos [[wmf:Privacy policy|adatvédelmi irányelvei]] vonatkoznak. Az ezekre küldött levelek nem nyilvánosak, azokhoz csak bizonyos OTRS önkéntesek férhetnek hozzá. Az ebben található személyes adatokat (beleértve magát az e-mail címet is) titkosan kezelik. A kezelők esetleg megbeszélhetik a levelek tartalmát más önkéntesekkel, vagy a Wikimédia Magyarország egyesület alkalmazottaival, elnökségével, tisztségviselőivel, hogy minél jobban és pontosabban tudjanak rájuk reagálni. Előfordulhat, hogy egyes, az elnökségnek, vagy egyes elnökségi tagoknak küldött levelek is bekerülnek ebbe a rendszerbe.
 +
 
 +
===Levelezési listák===
 +
 
 +
A Wikimédia Magyarország Egyesület tagjai számára saját, zárt levelezőlistát tart fenn, amihez kizárólag a többi tag férhet hozzá. A lista archívuma szintén nem nyilvános. A lista tagjainak névsorához a lista adminisztrátorai férhetnek csak hozzá, akik maguk is tagjai az egyesületnek. A listára küldött levelet a lista összes tagja látni fogja, az abban szereplő személyes adatokkal (pl. e-mail cím) együtt.
 +
 
 +
A listához hozzáférő természetes, vagy jogi személyek (az Egyesület, mint szervezet, illetve tagjai és bizonyos alkalmazottai) kizárólag a [[nem publikus adatok kezelésére vonatkozó irányelvek]] betartásával férhetnek csak hozzá, használhatják fel és kezelhetik az itt található személyes és egyéb jellegű adatokat.
 +
 
 +
===IRC===
 +
Az [[m:IRC channels|IRC csatornák]] hivatalosan nem tartoznak a Wikimediához, így a Wikimédia Magyarországhoz sem. Aki belép egy IRC csatornára, annak az IP-címe látható lehet a többi ott tartózkodó számára. A naplófájlok nyilvánosságra hozhatóságával kapcsolatos szabályok csatornánként változnak.
 +
 
 +
[[Kategória:Szervezeti és Működési Szabályzat]]

A lap 2013. december 1., 14:56-kori változata

Szervezeti és működési szabályzat
Adatok, adatkezelés
Elnökség és alkalmazottak
Egyéb

Ezen irányelvek kizárólag a Wikimédia Magyarország Egyesület adatkezelési szabályzatát hivatottak összefoglalni.

A Wikimédia Magyarország Egyesületnek semmilyen közvetlen hozzáférése nincs a magyar, vagy bármely más nyelvű Wikimedia projektek olvasása, vagy szerkesztése során keletkezett adatokhoz.

A Wikimedia projektek weboldalai, beleértve a magyar nyelvű Wikipédiát és társprojektjeit mind az amerikai (floridai) bejegyzésű, San Francisco-i székhelyű Wikimedia Foundation Inc. kizárólagos tulajdonában állnak. Az ezeket kiszolgáló szerverek szintén kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban találhatóak. Az ezek olvasása, vagy szerkesztése során keletkező adatok felhasználásáról és védelméről szóló irányelvek a Wikimedia Foundation honlapján, itt érhetőek el (nem hivatalos magyar fordításban: Adatvédelmi irányelv), valamint általánosságban az amerikai törvényi előírások vonatkoznak rájuk.

A Wikimédia Magyarország Egyesület saját működését ugyanakkor saját tulajdonú, magyarországi szerveréről biztosítja amihez saját honlappal is rendelkezik. Ezekre a mindenkori magyar előírások vonatkoznak. Ezeken az Egyesület kizárólag olyan adatokat gyűjt, kezel és tárol, ami kizárólag az Egyesület megfelelő működéséhez szükséges, illetve működése során keletkezik, vagy törvényben előírt kötelessége.

Személyes adatok

A személyes adatokhoz (e-mail cím, név, telefonszám, stb.) csak az arra jogosult önkéntesek, egyesületi tisztségviselők, vagy alkalmazottak férhetnek hozzá. Ezeket kizárólag a nem publikus adatok kezelésére vonatkozó irányelvek mentén kezelhetik, hacsak az adott személy nem hozza őket maga nyilvánosságra az Egyesülettel összefüggésben.

Információ átadása harmadik félnek

A Wikimédia Magyarország Egyesület nem ad át és nem ad el harmadik fél számára személyes adatokat, mint például e-mail címeket, kivéve ha az adott személy hozzájárul, vagy ha az Egyesületet törvény vagy bírósági felszólítás kötelezi az adatok átadására, vagy ha az feltétlenül szükséges az Egyesület vagy a felhasználók jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megvédéséhez, vagy a szolgáltatás zavartalan működésének biztosításához.

Amikor törvény, vagy bírósági felszólítás kötelezi ilyen információ átadására az Egyesület megpróbálja, amikor lehetséges, értesíteni az érintett személyt, vagy személyeket, kivéve ha az ilyen értesítést egy vonatkozó törvény megtiltja.

Az adatok biztonsága

A Wikimédia Magyarország Egyesület nem vállal garanciát arra, hogy megvédi az általa tárolt adatokat a jogosulatlan hozzáférés ellen, ugyanakkor minden lehetőt megtesz annak érdekében, hogy ennek a kockázatát minimalizálja. Amennyiben ilyen történne, haladéktalanul megteszi a megfelelő jogi és egyéb szükséges lépéseket.

Egyesületi weboldal, E-mail, levelezőlisták és IRC

Egyesületi weboldal

Az Egyesület weboldala (www.wikimedia.hu) olvasóinak és az egyéb internetes szolgáltatásait használóknak az IP-címét az ilyen szolgáltatásoknál szokásos módon naplózza. A naplót az Egyesület csak statisztikák készítésére, műszaki hibák és betörési kísérletek elhárítására használja. A benne lévő adatokat csak akkor adja ki, ha törvény írja elő, vagy ha az szükséges az Egyesület vagy a felhasználók jogainak, tulajdonának vagy biztonságának megvédéséhez, vagy a szolgáltatás zavartalan működésének biztosításához.

E-mail

Az egyesületi tagok e-mail címéhez – amennyiben másként nem rendelkeznek – csak a többi tag fér hozzá, egyéb adataikhoz csak az elnökség és a felügyelőbizottság, illetve azok az általuk kijelölt tagok, vagy alkalmazottak, akiknek a feladataik végzéséhez erre szüksége van.

Az „info”, a „permissions” és a „wm-hu” előtagú egyesületi e-mailcímekre küldött levelek automatikusan bekerülnek a Wikimedia Foundation önkéntesei által üzemeltetett Open Ticket Request System (OTRS) nevű ügyfélszolgálati rendszerbe. Az ebbe bekerülő levelekre a Wikimedia Foundation mindenkor hatályos adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Az ezekre küldött levelek nem nyilvánosak, azokhoz csak bizonyos OTRS önkéntesek férhetnek hozzá. Az ebben található személyes adatokat (beleértve magát az e-mail címet is) titkosan kezelik. A kezelők esetleg megbeszélhetik a levelek tartalmát más önkéntesekkel, vagy a Wikimédia Magyarország egyesület alkalmazottaival, elnökségével, tisztségviselőivel, hogy minél jobban és pontosabban tudjanak rájuk reagálni. Előfordulhat, hogy egyes, az elnökségnek, vagy egyes elnökségi tagoknak küldött levelek is bekerülnek ebbe a rendszerbe.

Levelezési listák

A Wikimédia Magyarország Egyesület tagjai számára saját, zárt levelezőlistát tart fenn, amihez kizárólag a többi tag férhet hozzá. A lista archívuma szintén nem nyilvános. A lista tagjainak névsorához a lista adminisztrátorai férhetnek csak hozzá, akik maguk is tagjai az egyesületnek. A listára küldött levelet a lista összes tagja látni fogja, az abban szereplő személyes adatokkal (pl. e-mail cím) együtt.

A listához hozzáférő természetes, vagy jogi személyek (az Egyesület, mint szervezet, illetve tagjai és bizonyos alkalmazottai) kizárólag a nem publikus adatok kezelésére vonatkozó irányelvek betartásával férhetnek csak hozzá, használhatják fel és kezelhetik az itt található személyes és egyéb jellegű adatokat.

IRC

Az IRC csatornák hivatalosan nem tartoznak a Wikimediához, így a Wikimédia Magyarországhoz sem. Aki belép egy IRC csatornára, annak az IP-címe látható lehet a többi ott tartózkodó számára. A naplófájlok nyilvánosságra hozhatóságával kapcsolatos szabályok csatornánként változnak.