Elnökségi ülés – 2009. február 23.

Innen: Wikimédia Magyarország
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2009. február 23-án 17 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület

elnökségi ülésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt.*


Jelen vannak: az elnökség tagjai közül Gervai Péter elnök, Mészöly Tamás operatív alelnök, Zrínyi Dániel gazdasági alelnök, Damokos Bence és Hanák Gábor elnökségi tagok; valamint vendégként négy egyesületi tag és két nem egyesületi tag.

A megjelentek megállapították, hogy az elnökségi ülésen az ötfős elnökség teljes létszámban jelen van, így az ülés határozatképes.

Tagfelvétel

Az elnökség két új jelentkező egyesületbe történő felvételéről a következő egyhangú határozatot hozta:

1/2009. (II. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület Sz. P.-t és B. G.-t felvette tagjai közé.

Pénzkezelési szabályzat

Az egyesület elnöksége részlesen megvitatta a pénzkezelési szabályzat javaslatát, majd a következő egyhangú határozatot hozta:

2/2009. (II. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület elnöksége elfogadta az egyesület pénzkezelési szabályzatát.

Költségvetés

Az elnökség felmérte a 2009-es évre vonatkozó költségvetés várható bevételi és kiadási összegét, valamint legfontosabb tételeit. A javasolt költségvetést a legközelebbi közgyűlésen terjeszti be elfogadás céljából.

Egyesületi programok

Az egyesület elnöksége három márciusban induló egyesületi programról a következő egyhangú határozatot hozta:

3/2009. (II. 23.) számú határozat
A Wikimédia Magyarország Egyesület meghirdeti három márciusban induló egyesületi programját, a szócikkíró versenyt, a képek versenyét és a költségtérítési pályázatot. Az ezekhez szükséges pénzügyi keretet az egyesület saját forrásból biztosítja, mely a szócikkíró verseny esetén 10 ezer, a képek versenye esetén 30 ezer, a költségtérítési program esetén 50 ezer forint pályázati időszakonként.

Berlini találkozók

A 2009. április 3–5. közötti berlini találkozókkal kapcsolatban az egyesület elnöksége a következő egyhangú határozatot hozta:

4/2009. (II. 23.) számú határozat
A Wikimédia-társszervezetek 2009. április 3–5. közötti berlini találkozójára a Wikimédia Magyarország Egyesület két képviselőt delegál, a berlini éves MediaWiki-fejlesztői találkozón pedig a magyar közösség két tagjának segíti a részvételét. Az ehhez ideiglenesen szükséges forrást az egyesület biztosítja, a találkozókon való részvétellel összefüggő költségekre pedig saját forrásból összesen 50 ezer forintos keretet különít el.

Egyéb kérdések

Az elnökség áttekintette és megbeszélte a következő időszak feladatait és a további egyesületi programokkal kapcsolatos terveket.


*: a jegyzőkönyv csak olyan mértékben tartalmazza az elnökségi ülés résztvevőit, eseményeit és a döntések eredményét, hogy azok a személyiségi és személyes adatokhoz fűződő jogokat, valamint az egyesület jogos érdekét ne sértsék.