Magatartási kódex

Innen: Wikimédia Magyarország
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Szervezeti és működési szabályzat
Adatok, adatkezelés
Elnökség és alkalmazottak
Egyéb

Az alábbi magatartási kódexet az egyesület összes alkalmazottja és elnökségi tagja be kell, hogy tartsa. Ez egyúttal útmutatást is kíván nyújtani az önkéntesek számára is.

1. Tisztelettel bánni másokkal.

Általánosságban az Egyesület nevében, vagy megbízásából tevékenykedő személyeknek igyekezniük kell a lehető legőszintébb és legetikusabb módon viselkedni egymással, illetve a munkájuk során tevékenységükből eredően velük kapcsolatba kerülő személyekkel.

Az Egyesület nem tolerálja a diszkrimináció semmilyen formáját, mindenkit egyenlő módon igyekszik kezelni és egy olyan munkakörnyezetet kialakítani, ami mentes a zaklatástól, megfélemlítéstől és a diszkriminációtól.

Az Egyesület nevében, vagy megbízásából tevékenykedő személyek e tevékenységük során nem lehetnek alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság alatt, nem viselkedhetnek erőszakosan vagy agresszívan, illetve nem vihetnek fegyvereket, sem semmilyen illegális terméket az Egyesület által bérelt vagy tulajdonolt helyiségekbe, illetve az Egyesület hivatalos rendezvényeire.

2. Titkot tartani.

Az Egyesület nevében, vagy megbízásából tevékenykedő személyeknek tiszteletben kell tartaniuk a tevékenységük során hozzájuk jutott érzékeny információkra vonatkozó (pl. személyes adatok) titoktartási kötelezettséget és a vonatkozó szabályzat szerint kezelni azokat, ide értve az Egyesület belső munkafolyamatait is.

3. Megvédeni az Egyesület tulajdonát, értékeit.

Az Egyesület nevében, vagy megbízásából tevékenykedő személyeknek vigyázniuk kell az Egyesület értékeire, akár kizárólag ők használják azokat, akár közös használatúak, akár másvalaki használatában vannak. Ezeket az eszközöket elsősorban az Egyesület céljainak megvalósítására lehet és kell használni, nem pedig személyes dolgokra.

4. Hiteles és pontos könyvelést vezetni, pénzügyi kimutatásokat készíteni.

Az Egyesület könyvelése, kimutatásai és egyéb pénzügyi jelentései mindig és mindenkor hitelesek és pontosak kell, hogy legyenek. Tartalmuk nem sértheti sem a vonatkozó jogi szabályozást, sem az Egyesület belső működési mechanizmusát.

5. Az Egyesület érdekeit a lehető legjobban képviselni.

Az Egyesület nevében, vagy megbízásából tevékenykedő személyeknek mindenkor az Egyesület érdekeit kell szem előtt tartaniuk az első helyen. Sohasem hozhatnak létre olyan helyzetet, ami az Egyesület számára presztízsveszteséggel jár, vagy járhat, arra negatív fényt vet.